ާ ާէݧߧ ֧ߧݧԧڧ ߧѧ ܧݧѧէߧѧ ڧ٧ӧէӧ֧ߧߧѧ ݧڧߧڧ ҧݧ֧ ߧ֧ԧڧ.
             ---ݧڧߧڧ է֧ܧѧڧӧߧѧ ݧ֧ߧߧѧ ڧ ݧڧߧڧ ٧ѧݧߧڧ֧ݧ, ߧ ߧاߧ ٧ѧܧѧ ܧާݧ֧ܧ
             ---էҧߧ֧ ҧ֧ ѧڧڧ ߧܧڧ , ҧק ڧ٧ӧէӧ ڧ٧ާ֧ߧڧߧ ާѧڧ ҧէӧѧߧڧ  ҧ֧ ѧߧӧݧ֧ߧߧԧ ҧէӧѧߧڧ
             ---ѧ ާէݧߧѧ ֧ߧݧԧڧ, ާ֧ߧ ڧݧ٧ӧѧߧߧ ѧߧӧ, ٧ѧߧ ާ֧

ާ 3D ѧ֧ݧߧ ٧ѧݧڧӧߧ ֧ߧݧԧڧ ߧѧ էܧ ܧݧѧէߧ ҧ֧ ԧѧߧڧ֧ߧߧ ڧߧߧӧѧڧ           
             --- ֧ 85% ٧ѧݧߧڧ֧ݧ, ҧݧ ڧ٧ާ֧ߧ֧ߧڧ ߧѧڧߧܧ
             ---ާݧ֧ߧߧ ֧ߧݧԧڧ֧ܧڧ ܧѧ֧ߧڧ, ҧ֧ ԧѧߧڧ֧ߧߧ ާէ֧ ѧڧާ֧ߧ
             --ߧѧ ާ֧ѧߧߧѧ ߧѧڧߧܧ, ҧݧڧ ѧ٧ߧڧ ӧܧ ֧ҧ֧ڧާ